Posts

Showing posts from March 3, 2017

תמחורים, בדיקות ותרגילי נשימה

Image
החודש יצא לי להגיב מספר פעמים בדיונים שונים בנושא תמחורי בדיקות. אתחיל את המאמר הבא באחת התגובות שרשמתי : " לאחר תקופת ותק מסוימת העבירו לי את "שרביט התמחורים". הר"צ הרגישה שאני מוכן ולאחר מספר דגשים על איך להתנהל ובמה להתמקד, צעדתי לבדי לחדר הישיבות. אני זוכר שמאוד התרגשתי בפעם הראשונה לשבת מול מנהל הפרויקטים וראש צוות הפיתוח. הבנתי את המשמעויות של התמחור וזה הצריך ממני משאבים נפשיים רבים. ליזום, ולהוביל ישיבה ביעילות, להשמיע את דעתי ועם זאת לשאול את השאלות המנחות הנכונות על מנת לדלות מידע קריטי על מורכבות הפיתוח. זה היה אחד האתגרים הגדולים שנתקלתי בהם בעבודה. אני נזכר בחיוך כיצד הר"צ שלי שזיהתה את התרגשותי, נכנסה לחדר בתחילת ה DR והעבירה לי פתק שהיה רשום בו – תנשום ! ככל שהזמן חלף, למדתי לפרק את התמחור לחלקים קטנים כאשר מדובר בלוגיקות מורכבות ושינויים רוחביים. בדרך זו, אני יכול להעריך מניסיון קודם כמה ייקח לי לבדוק כל חלק. השאלות המנחות שאני מעלה במהלך הדיונים הראשוניים נובעות מהכרות עם תכונות המערכת ומטרתן לדלות מידע ממנהל הפרויקט והמפתח על איז