Posts

Showing posts from June 23, 2017

"באג בהבנה" - סקירה אפיונית (review) כחלק מתהליך הבדיקות

Image
"באג בהבנה" - סקירה אפיונית (review) כחלק מתהליך הבדיקות.
"זה לא באג, זה באג בהבנה..." משפט משעשע בהחלט שנאמר ע"י ראש צוות הפיתוח בארגון בו עבדתי, במהלך דיון עם מנהל הפרויקט. אך מה עומד מאחוריו? התרבות הארגונית משתנה בין חברה לחברה, וכך גם סוגי הבדיקות אליהם נדרשים אנשי ה QA. ישנן לא מעט חברות בהן הבודק נדרש לבחון את איכות האפיון בטרם העברתו לפיתוח. בארגונים בהם אני עבדתי, שום אפיון, Change Request, User Story, לא עובר לפיתוח בלי אישורו של הבודק האחראי על הפרויקט, המהווה בורג מרכזי ב life cycle של המוצר. חוסר תיאום ואפיונים לוקים בחסר, משמע תוצר סופי שונה מכוונת המשורר, עיכוב בזמנים, פיצ'רים שעלולים להיות מפותחים שלא לטעמו