Posts

Showing posts from June 23, 2017

"באג בהבנה" - סקירה אפיונית (review) כחלק מתהליך הבדיקות

Image
"באג בהבנה " - סקירה אפיונית  (review)  כחלק מתהליך הבדיקות . " זה לא באג , זה באג בהבנה ..." משפט משעשע בהחלט שנאמר ע " י ראש צוות הפיתוח בארגון בו עבדתי , במהלך דיון עם מנהל הפרויקט . אך מה עומד מאחוריו ? התרבות הארגונית משתנה בין חברה לחברה , וכך גם סוגי הבדיקות אליהם נדרשים אנשי ה QA . ישנן לא מעט חברות בהן הבודק נדרש לבחון את איכות האפיון בטרם העברתו לפיתוח . בארגונים בהם אני עבדתי , שום אפיון , Change Request, User Story , לא עובר לפיתוח בלי אישורו של הבודק האחראי על הפרויקט , המהווה בורג מרכזי ב life cycle של המוצר . חוסר תיאום ואפיונים לוקים בחסר , משמע תוצר סופי שונה מכוונת המשורר , עיכוב בזמנים , פיצ ' רים שעלולים להיות מפותחים שלא לטעמו \ צרכיו של הלקוח , אזורים במערכת שלא יבצעו את הפעולה לשמה נועדו וויכוחים זוללי זמן על האם זה באג או שהאפיון לא היה חד משמעי וברור מספיק . מדוע הבודק נדרש לסקור אפיונים? בין יתר הדברים אנחנו התווך המקשר בין הלקוח , מנהל הפרויקט והפיתוח , מה שאומר שעלינו להבין את צרכיו של כל אחד מהצדדים . הבנ